NCS. Phùng Thu Nguyệt bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Nhà nước

Tên đề tài: "Phân lập và nghiên cứu tính chất của lipase A tái tổ hợp với hai hoạt tính lipase-gelatinase từ vi khuẩn Bacillus subtilis FS-2".

Chuyên ngành: Vi sinh vật học, mã số: 62 42 40 01
Tập thể hướng dẫn: HDC: PGS.TS. Trương Nam Hải, Viện Công nghệ sinh học
                             HDP: GS. Jan-Christer Janson, Trường ĐH Uppsala, Thụy Điển
Thời gian: 8 giờ 30 ngày 09 tháng 7 năm 2010
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời các nhà khoa học, bạn bè đồng nghiệp quan tâm tới dự

NCS. Hoàng Thị Yến bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước

Tên đề tài: “ Nghiên cứu vi khuẩn quang hợp tía không lưu huỳnh phân lập tại Việt Nam dùng làm thức ăn tươi sống cho con giống động vật hai mảnh vỏ”.

Chuyên ngành: Vi sinh vật học, mã số: 62 42 40 01
Tập thể hướng dẫn: PGS.TSKH. Trần Văn Nhị - Viện Công nghệ sinh học
Thời gian: 8 giờ 30 ngày 02 tháng 7 năm 2010
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời các nhà khoa học, bạn bè đồng nghiệp quan tâm tới dự

NCS. Nguyễn Bá Hữu bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước

Tên đề tài: “Nghiên cứu đa dạng vi sinh vật và một số gen liên quan đến khả năng phân hủy 2,4,5-T và dioxin trong đất nhiễm chất độc hóa học”.

Chuyên ngành: Vi sinh vật học

Mã số: 62 42 40 01

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 22 tháng 06 năm 2010

Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời các nhà khoa học, bạn bè đồng nghiệp quan tâm tới dự.