NCS. Nguyễn Đăng Tôn bảo vệ luận án Tiến sĩ Phiên chính thức

Tên đề tài: Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc phân tử của một số vùng chọn lọc trên nhiễm sắc thể Y ở người Việt Nam

Chuyên ngành: Hóa sinh học, Mã số: 62 42 30 15

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nông Văn Hải

Thời gian: 8h30, ngày 24 tháng 8 năm 2010

Địa điểm: Tầng 4, Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời các nhà khoa học, bạn bè đồng nghiệp quan tâm tới dự

Bổ sung điều kiện về ngoại ngữ trong đợt tuyển sinh SĐH đợt tháng 8/2010

Kính gửi: Các Trường Đại học, Viện Nghiên cứu, Sở Khoa học

Ngoài các điều kiện dự tuyển theo Thông báo lần 1, Viện Công nghệ sinh học Bổ sung thêm Điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ về văn bằng ngoại ngữ

Download doc Thông tin chi tiết

NCS. Nguyễn Phương Nhuệ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước

Tên đề tài: Nghiên cứu qui trình lên men sản xuất kháng sinh vancomycin từ xạ khuẩn Streptomyces orientalis 4912".

Chuyên ngành: Vi sinh vật học, mã số: 62 42 40 01
Tập thể hướng dẫn:  HDC: PGS.TS. Lê Gia Hy, Viện Công nghệ sinh học
                             HDP: TS. Phạm Thị Bích Hợp, Viện Công nghệ sinh học
Thời gian: 14 giờ 00 ngày 09 tháng 7 năm 2010 (Thứ 6)
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời các nhà khoa học, bạn bè đồng nghiệp quan tâm tới dự