Thông tin luận án đưa lên mạng:NCS Phạm Thị Hằng, Mã số: 62 42 40 01

Tên đề tài: Nghiên cứu thành phần khu hệ vi sinh vật nhằm hạn chế tác hại của chúng trong nhiên liệu máy bay Jet A1

Chuyên ngành: Vi sinh vật học

Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Hằng 

Cán bộ hướng dẫn:

PGS.TS. Lại Thúy Hiền

 PGS.TS. Trần Đình Mấn

Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Xem tiếp...

NCS. Đoàn Thị Thanh Hương bảo vệ luận án Tiến sĩ Phiên trù bị

Tên đề tài Luận án "Nghiên cứu giải mã gen và hệ gen virus viêm gan vịt (Duck Hepatitis Virus) phân lập tại Việt Nam và xác định vị trí phân loại ".

Chuyên ngành: Hóa sinh học             Mã số: 62 42 30 15

Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Thanh Hòa - Viện Công nghệ sinh học

Thời gian:   8 giờ 30, ngày 09 tháng 9 năm 2010 (Thứ 5)

Địa điểm:    Phòng họp số 1, Tầng 4, Nhà A10

Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời các đồng chí và các bạn quan tâm đến dự.

NCS. Hoàng Phương Hà bảo vệ luận án tiến sĩ Phiên chính thức

Tên đề tài “Nghiên cứu vi khuẩn nitrat hóa để ứng dụng trong công nghệ xử lý nước nhiễm amoni”.
Chuyên ngành: Vi sinh vật học, mã số: 62 42 40 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Văn Nhị & PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Cúc
Thời gian: 8 giờ 30 ngày 31 tháng 8 năm 2010
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Kính mời các nhà khoa học, bạn bè đồng nghiệp quan tâm tới dự