Quyết định công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ năm 2010

Ngày 11/10/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 4583/QĐ/BGDĐT về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho 90 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Trong đợt cấp bằng này Viện Công nghệ sinh học có 2 nghiên cứu sinh được công nhận tiến sĩ là:

  1. Lê Thị Bích Thủy, cán bộ Phòng Di truyền tế bào thực vật. Tiến sĩ chuyên ngành Sinh lý học thực vật. Số bằng 7163.
  2. Nguyễn Bá Hữu, cán bộ Phòng Công nghệ sinh học môi trường.  Tiến sĩ chuyên ngành Vi sinh vật học. Số bằng 7185.
Viện Công nghệ sinh học xin chúc mừng hai cán bộ đã được công nhận học vị trong đợt cấp bằng này.

Thông tin luận án đưa lên mạng: NCS Nguyễn Thị Nguyệt, Mã số: 60 42 30 15

Tên đề tài: "Nghiên cứu Helicobacter pylori và sự hiện diện một số vi sinh vật khác trong niêm mạc dạ dày ở bệnh nhân viêm, loét, ung thư dạ dày và định hướng ứng dụng".

Chuyên ngành: Hóa sinh học        Mã số: 60 42 30 15

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Nguyệt        

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh và GS.TS. Nguyễn Quốc Khang                 

Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Xem tiếp...

Thông tin luận án đưa lên mạng:NCS Nguyễn Thế Trang, Mã số: 62 42 40 01

Tên đề tài: Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn lactic tạo chế phẩm bảo quản cá

Chuyên ngành: Vi sinh vật học 

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thế Trang

Cán bộ hướng dẫn:

PGS.TS. Trần Đình Mấn

PGS.TS. Lê Thanh Bình

Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xem tiếp...