Quy định về công tác tuyển sinh nghiên cứu sinh

(15/07/2009)

Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học đã ban hành Quyết định về việc qui định cụ thể công tác tuyển sinh nghiên cứu sinh theo Quy chế 10/2009.

Một số quy định về:

  • Văn bằng, ngành học, kết quả học tập
  • Kinh nghiệm hoạt động chuyên môn
  • Trình độ ngoại ngữ của người dự tuyển đối với từng chuyên ngành đào tạo

Thông tin chi tiết.