Giới thiệu Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen

  • Tên phòng: Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen
  • Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024. 38362599, Fax: 024. 38363144
  • Giám đốc:  GS.TS Chu Hoàng Hà       Điện thoại: 024.37947973      E-mail: chuhoangha@ibt.ac.vn
  • Phó Giám đốc: TS. Bùi Văn Ngọc     E-mail: bui@ibt.ac.vn
Dự án Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen (PTNTĐCNG) thuộc lĩnh vực Công nghệ sinh học được đầu tư theo Quyết định số 850 QĐ/TTg ngày 07/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng các Phòng thí nghiệm trọng điểm.

Theo Quyết định số 315/QĐ-BKHCNMT ngày 21 tháng 3 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) Viện Công nghệ sinh học (VCNSH) đã được công nhận là cơ quan chủ trì xây dựng PTNTĐCNG.

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ gen: 57,2 tỉ đồng.

Thời gian bắt đầu dự án: 22/6/2001

Thời gian hoàn thành dự án: 30/6/2005

Nghiệm thu và chính thức đưa vào sử dụng: 30/3/2006. 

Ngày 24 tháng 1 năm 2003 Giám đốc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã ký Quyết định số 68/QĐ-KHCNQG về việc thành lập PTNTĐCNG trực thuộc Viện Công nghệ sinh học.

Song song với công tác xây dựng và cải tạo, Lãnh đạo Viện và Ban Giám đốc PTNTĐCNG đã tiến đấu thầu mua sắm trang thiết bị và đưa vào sử dụng để phục vụ công tác nghiên cứu. Số lượng thiết bị chủ yếu được trang bị cho PTNTĐCNG bao gồm 131 loại thiết bị (624 thiết bị, 64 phụ tùng) với tổng giá trị khoản 54 tỷ đồng. Các thiết bị chính bao gồm 01 máy khối phổ, 01 máy sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), 02 sắc ký lỏng tinh chế (FPLC), 02 máy xác định trình tự gen tự động, các máy PCR và real-time PCR, các máy ly tâm, 01 hệ thống tạo và đọc microarray, các hệ thống điện di 2 chiều, các thiết bị chuẩn bị mẫu protein để phân tích khối phổ, 02 quang phổ, 01 hệ thống kinh hiển vi huỳnh quang... 

Ngoài ra từ năm 2013 PTNTĐCNG đã được trang bị 01 máy xác định trình tự gen thế hệ mới, cho phép giải mã bộ gen của sinh vật một cách nhanh chóng và hiệu quả.

 Các đơn vị nghiên cứu trực thuộc:

TT

Tên các đơn vị

Cán bộ phụ trách kiêm nhiệm

Ghi chú

1

Genomics

TS. Nguyễn Trung Nam

Phó Viện Trưởng / Phụ trách phòng Công nghệ ADN ứng dụng

2

Proteomics

TS. Lê Thị Bích Thảo

Trưởng phòng Hóa sinh protein

3

Tin sinh học

TS. Bùi Văn Ngọc

Phó Giám đốc PTNTĐCNG /Phụ trách nhóm Tin sinh học

4

Công nghệ gen I

PGS.TS. Đồng Văn Quyền

Phó Viện Trưởng, Trưởng phòng Vi sinh vật học phân tử

5

Công nghệ gen II

GS. TS. Trương Nam Hải

Chủ tịch Hội đồng khoa học

6

Công nghệ gen III

PGS.TS. Chu Hoàng Hà

Giám đốc PTNTĐCNG, Viện trưởng, Trưởng phòng CNTB thực vật

7

Công nghệ gen IV

PGS. TS. Phí Quyết Tiến

Phó Viện Trưởng, Trưởng phòng Công nghệ lên men

8

Tổng hợp thông tin

TS. Vũ Huyền Trang

Phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ gen

Từ khi thành lập đến nay, nhờ có trang thiết bị của PTNTĐCNG, chất lượng nghiên cứu của Viện Công nghệ sinh học đã được nâng cao đáng kể. Theo thống kê sơ bộ, trong thời gian qua, các nhóm nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ sinh học (có sử dụng trang thiết bị PTNTĐCNG) đã có trên 250 công trình đăng tạp chí quốc tế, đã nộp hồ sơ đăng ký trên 20 sáng chế và giải pháp hữu ích, có trên 750 công trình đăng trong nước và hơn 900 trình tự gen đăng ký trên ngân hàng dữ liệu gen quốc tế.