Phòng Sinh hóa thực vật

Phòng Sinh hóa thực vật được thành lập theo quyết định của Viện Trưởng Viện Công nghệ Sinh học ngày 8 tháng 7 năm 1993. Trưởng phòng đầu tiên là PGS.TS Lê Thị Lan Oanh (1993-2004), TS. NCVC. Nguyễn Hoàng Tỉnh (2004-2009) và sau đó là PGS. TS. NCVC. Nguyễn Văn Thiết (2010-2015). Phụ trách phòng hiện nay là TS.NCVC. Nguyễn Thị Mai Phương.
Hiện nay phòng Sinh hóa thực vật có 6 cán bộ biên chế, trong đó: 1 PGS.TS; 3 TS và 2 Ths.

 • PGS.TS. Nguyễn Văn Thiết
 • TS. Nguyễn Thị Mai Phương
 • TS. Võ Hoài Bắc
 • TS. Lý Thị Bích Thủy
 • Ths. Nguyễn Xuân Thụ
 • Ths. Quách Thị Liên

Thành viên cũ :

 • PGS.TS. Lê Thị Lan Oanh, nguyên Trưởng phòng (giai đoạn 1993 - 1999), đã nghỉ hưu
 • TS.NCVC. Nguyễn Hoàng Tỉnh, nguyên Trưởng phòng (giai đoạn 2000-2009), đã nghỉ hưu
 • TS. Nguyễn Quốc Thông, chuyển lên ban KH-TC
 • CN. Trần Thị Thơm
 • CN. Hoa Thị Thanh Hằng
 • TS. Trần Hài
 • TS. Lê Văn Quý
 • Ths. Nguyễn Thị Dung
 • CN. Trần Thị Nhung
 • CN. Đoàn Hữu Thanh

Theo Quyết định thành lập, Phòng Sinh hóa thực vật có chức năng và nhiệm vụ sau đây:

 • Nghiên cứu các quá trình trao đổi chất thực vật.
 • Xây dựng và triển khai công nghệ sản xuất và sử dụng các chế phẩm có hoạt tính sinh học từ thực vật: DNA, protein, enzyme và các chất thứ cấp. Nghiên cứu áp dụng chúng trong nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, Y dược và bảo vệ môi trường.
 • Triển khai và áp dụng các kỹ thuật công nghệ sinh học vào nghiên cứu tính đa dạng sinh học thực vật, nhận dạng và chọn, tạo giống có nguồn gen quý.
 • Tham gia công tác đào tạo cán bộ trong lĩnh vực sinh hóa thực vật và công nghệ sinh học.

Quá trình đào tạo

 • Hai cán bộ của phòng được đi đào tạo Tiến sỹ ở Đức, 2 cán bộ hợp đồng của phòng được đi đào tạo Tiến sỹ ở Hàn Quốc.
 • Các cán bộ của phòng được tham gia đào tạo sau tiến sỹ tại Hoa Kỳ; Đức; Anh;Canada; Nhật Bản; Hàn Quốc,Thái Lan.
 • Trong giai đoạn 2009 – 2015, Các cán bộ của phòng đã tham gia hướng dẫn 2 NCS làm luận án Tiến sỹ, 14 học viên Cao học và 25 sinh viên Đại học.