Mời tham dự Hội thảo quốc tế “Bệnh kí sinh trùng động vật lây sang người mới xuất hiện"

           Được sự hỗ trợ kinh phí của Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ quốc gia (NAFOSTED) Viện Công nghệ sinh học sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế: "Bệnh kí sinh trùng động vật lây sang người mới xuất hiện: Dịch tễ, chẩn đoán và phòng trị ở các nước Châu Á" (Emerging parasitic zoonoses: epidemiology, diagnosis and prevention in Asian countries).

Xem tiếp...

27-04-2012 - Mời tham dự Seminar do Ông Hengchao Yan, Quản lý dự án, Viện Genome Bắc Kinh thực hiện

Viện Công nghệ sinh học trân trọng kính mời các cán bộ quan tâm đến dự buổi seminar do Ông Hengchao Yan - Quản lý dự án, Phòng Hợp tác và nghiên cứu, Viện Genome Bắc Kinh (BGI) - Shenzhen  thực hiện:

Nội dung:   "Application of the next generation sequencing in human desease, plant and animal research"

Thời gian: 09h00 ngày 04 tháng 5 năm 2012 (Thứ sáu)

Địa điểm:  Phòng 120 - Tầng 1 - Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học

Trân trọng./.

Xử lý tin: Nguyệt Minh

19-03-2012 - Mời tham dự seminar do GS.TS.Maxey C.M. Chung, Trường ĐHQG Singapore (NUS) thực hiện

Viện Công nghệ sinh học trân trọng kính mời các cán bộ quan tâm đến dự buổi seminar do GS. TS. Maxey C.M. Chung, Trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS) thực hiện:

 

Nội dung:   "Proteomics in the discovery of cancer biomarkers" and brief news on AOHUPO and HUPO


Thời gian: 14h00  ngày 23 tháng 3 năm 2012 (Thứ sáu)

Địa điểm:  Phòng 120 - Tầng 1 - Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học

Trân trọng./.

Xử lý tin: Nguyệt Minh