Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Ngô Đình Bính, Lê Thị Minh Thành, Trịnh Thị Thu Hà, Phạm Kiều Thúy, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thị Luy, Lê Thị Hồng Nhung, Đặng Văn Tiến,

Đơn vị: Phòng Di truyền vi sinh vật

Đăng tại: Hội nghị Khoa Học kỷ niệm 35 năm thành lập Việt Khoa Học và Công nghệ Việt Nam 1975 - 2010. Nhà xuất bản Khoa Học tự nhiên và Công nghệ.

Tập,(số),trang: 288-300.

Số ISBN:

Năm: 2010Số lần xem: 4041
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014