Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Thu Hiền, Chu Hoàng Mậu, Chu Hoàng Hà, Lê Văn Sơn

Đơn vị: Phòng Công nghệ tế bào thực vật

Đăng tại: Tạp chí Công nghệ sinh học

Tập,(số),trang: 8(3B): 1305-1310.

Số ISBN:

Năm: 2010Số lần xem: 4245
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014