Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Hoàng Hà Hoàng Hà, Chu Hoàng Hà, Lê Văn Sơn, Phạm Thanh Tùng, Đàm Thị Phương, Đồng Huy Giới

Đơn vị: Phòng ADN ứng dụng

Đăng tại: Hội nghị khoa học CNSH toàn quốc 2013

Tập,(số),trang: 1:52-57

Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 3106
Ngày cập nhật: Thứ hai, 27 Tháng 10 2014