Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Hoàng Hà Phan Trọng Hoàng, Nguyễn Hữu Cường, Lê Văn Sơn, Chu Hoàng Hà

Đơn vị: Phòng ADN ứng dụng

Đăng tại: TẠP CHÍ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Tập,(số),trang: TẬP 10, SỐ 1 - 2012:65-70

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 3163
Ngày cập nhật: Thứ hai, 27 Tháng 10 2014