Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Hoàng Hà Phạm Thanh Tùng, Lê Thu Ngọc, Lê Văn Sơn, Chu Hoàng Hà

Đơn vị: Phòng ADN ứng dụng

Đăng tại: Hội nghị Khoa Học Toàn Quốc về Nghiên Cứu và Giảng Dạy Sinh học ở Việt Nam lần thứ nhất, 12/2012

Tập,(số),trang: 460-466

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 4748

Review

Viết bởiADN ung dung

Đang cập nhật nội dung

Ngày cập nhật: Thứ hai, 27 Tháng 10 2014