Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Lê Thị Hạnh, Lã Thị Huyền, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy, Phạm Văn Phúc, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Minh Huyền, Lê Quang Huấn.

Đơn vị: Phòng Công nghệ gen động vật

Đăng tại: Hội nghị Khoa học toàn quốc - Chào mừng lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Hóa sinh Y học Việt Nam. 6-6/9/2013,

Tập,(số),trang: 23 - 29.

Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 10894
Ngày cập nhật: Thứ hai, 10 Tháng 11 2014