Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Dương Thị Bích Phượng, Nông Thị Phương Nhung, Trần Quốc Dung, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thị Diệu Thúy.

Đơn vị: Phòng Công nghệ gen động vật

Đăng tại: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2013, Hà Nội 27/9/2013.


Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 8477
Ngày cập nhật: Thứ hai, 10 Tháng 11 2014