Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Quyền Đình Thi , Vũ Văn Hạnh Nguyen HQ

Đơn vị: Phòng Các chất chức năng sinh học

Đăng tại: The second academic conference on natural science for Master and PhD students from Campodia, Laos, Malaysia and Vietnam, in Vinh- Vietnam,

Tập,(số),trang: p29

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 4319
Ngày cập nhật: Thứ hai, 27 Tháng 10 2014