Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Le Thi Thu Ha, Nguyen Thi Thu, Nguyen Thi Dieu Thuy, Do Vo Anh Khoa, Tran Van Tinh, Pham Tat Thang, Nguyen Thi Hiep, Nguyen Thi Le Hang, Nguyen Thi Bich Hien

Đơn vị: Phòng Công nghệ gen động vật

Đăng tại: The first international conference on animal production and Environment, Can Tho University, Dec 13-14, 2012;

Tập,(số),trang: 338-342.

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 3534
Ngày cập nhật: Thứ hai, 10 Tháng 11 2014