Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Hoang H, Yu N, Toyama T, Inoue D, Sei K, Ike M .

Đơn vị: Phòng Vi sinh vật dầu mỏ

Đăng tại: Journal of Environmental Sciences

Tập,(số),trang: 22(4): 494-499.

Số ISBN:

Năm: 2010Số lần xem: 3635
Ngày cập nhật: Chủ nhật, 09 Tháng 11 2014