Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Le Thi Bich Thao, Bui Thi Huyen, Bui Quang Nghi, Doan Viet Binh, Nguyen Bich Nhi, Phan Van Chi

Đơn vị: Phòng Sinh học tế bào sinh sản

Đăng tại: Proceedings of the Workshop Coastal marine biodiversity and bioresources of Vietnam and adjacent areas to the south China sea, Dalnauka,

Tập,(số),trang: 114-117.

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 4021
Ngày cập nhật: Chủ nhật, 09 Tháng 11 2014