Mã đề tài : VAST03.03/12-13

Thể loại: Đề tài KHCN theo 7 hướng ưu tiên cấp VAST

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Mai Phương

Thời gian thực hiện : 2012-2013

Đơn vị thực hiện : Phòng sinh hóa thực vật

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 500 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Chủ nhật, 04 Tháng 1 2015