Phòng Công nghệ tế bào động vật

  • Trưởng phòng: TS. Lã Thị Huyền
  • Địa chỉ: Nhà B4
  • Điện thoại: 024 3756 3386     Fax: 024 3836 3144
  • E-mail: lthuyen@ibt.ac.vn ; 

Phòng công nghệ tế bào động vật (CNTBĐV) được thành lập năm 1993 trên cơ sở trước đó là phòng Công nghệ Nội tiết, và ban đầu (1978) là tổ Nội tiết học do PGS.TS Đỗ Khắc Hiếu làm trưởng phòng (1993-2002). Năm 2002 PGS.TS. Lê Quang Huấn chuyển về phòng và làm trưởng phòng giai đoạn 2002-2016. Trong khoảng thời gian 2002-2016, phòng thực hiện nhiều đề tài tập trung một số hướng nghiên cứu chính bao gồm (i) xây dựng và ứng dụng công nghệ giám định gen để định danh cá thể, (ii) sàng lọc và sản xuất các kháng thể đơn dòng tái tổ hợp đặc hiệu kháng nguyên ung thư, (iii) tạo hệ dẫn thuốc nano hướng đích tế bào ung thư, (iv) sàng lọc các loại thuốc từ cây dược liệu, khảo sát cơ chế tác động của một số loại thảo dược trên một số dòng tế bào ung thư, nghiên cứu sản xuất các loại thuốc giảm đau và thuốc hỗ trợ điều trị ung thư. Số lượng nhân viên ngày càng tăng trưởng, do đó năm 2009, một nhóm nghiên cứu của phòng thành lập ra Tổ Thử nghiệm sinh học nay là Phòng Thử nghiệm sinh học. Năm 2015, mảng giám định gen được tách ra thành lập Trung tâm giám định ADN. Từ năm 2016 đến nay, Phòng CNTBĐV có 9 thành viên bao gồm 1 PGS, 3 TS; 1 NCS, 3 Ths; 1 CN và 1 KS do TS. Lã Thị Huyền làm trưởng phòng.