Phòng Công nghệ gen động vật

 • Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy
 • Điện thoại: 024 37568761      Fax: 024 38363144 

Năm 1993 trên cơ sở Phòng Công nghệ Hoá sinh và Tế bào thuộc Trung tâm Sinh lý Hóa sinh Người và Động vật, Viện Công nghệ sinh học đã thành lập Phòng Công nghệ gen động vật ngày nay.

Công tác đào tạo

Đã và đang đào tạo được 5 nghiên cứu sinh gồm

 • 2001: Trần Quốc Dung
 • 2006: Thẩm Thị Thu Nga
 • 2008: Nguyễn Thị Trung
 • 2006-2009: Nguyễn Thị Vân Anh
 • 2008-2012: Dương Văn Hiền

8 Thạc sĩ gồm: Lê Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Diệu Thúy, Lê Thị Linh Lan, Đậu Hùng Anh, Dương Văn Hiền, Nguyễn Thị Vân Anh, Đặng Thị Thanh Hà, Nguyễn Thu Thúy.

Tham gia giảng dạy các chuyên đề:

 • Sinh lý hóa sinh người và động vật (Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật)
 • Công nghệ gen động vật (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội)
 • Công nghệ sinh học động vật thủy sản (Trường Cao đẳng thủy sản IV)
 • Công nghệ di truyền động vật (Đại học Sư phạm Thái Nguyên).

Hợp tác quốc tế

Hợp tác CHLB Đức:

 • Biosensor đặc hiệu thuốc bảo vệ thực vật và BOD (1997 - 1999). Đại học tổng hợp Stuttgart (GS.R.Schmidt);
 • Phân tích các biến thể DNA của các gen có ý nghĩa kinh tế sử dụng cho tạo giống lợn nuôi ở Việt Nam. Nhiệm vụ theo Nghị định thư Việt Nam-CHLB Đức (2003 -2005). Đại học Hohenheim (GS. H. Geldermann).

Đào tạo được 2 Tiến sĩ:

                Nguyễn Thị Diệu Thúy, Đậu Hùng Anh và 1 Thạc sỹ Trần Thị Hương.
Hợp tác Trung Quốc: Viện Thủy sinh Vũ Hán, Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc (GS.VS. Zhu Zuo Yan);

Dự án hợp tác: Nghiên cứu tạo cá Chép (Cyprinus carpio) mang gen hóc môn sinh trưởng tái tổ hợp có tốc độ lớn nhanh, hiệu suất sử dụng thức ăn cao. Nhiệm vụ theo Nghị định thư Việt Nam-Trung Quốc (2002-2004).
Đào tạo: Hai cán bộ trẻ sang thực tập về chuyển gen cá: TS. Thẩm Thị Thu Nga, Thạc sỹ Trần Thị Kiều Hương
Hợp tác CHLB Nga: Đại học tổng hợp  Quốc gia M.V. Lomonosov Moscow, Khoa Hóa học, Phòng Enzym hoá học (GS. TS. EREMIN Sergei A.): Chiến lược mới cho công nghệ sinh miễn dịch quang hóa đơn giản có độ nhạy cao sử dụng phát hiện thuốc diệt cỏ nhóm clor trong môi trường. Hợp tác giữa Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Quỹ nghiên cứu cơ bản CHLB Nga (2008-2009).
Hợp tác với Nhật: Đại học Tohoku (GS. Eimei SATO): Về công nghệ sinh học động vật. Hội nghị Quốc tế Tham gia chủ trì Hội nghị khoa học Quốc tế, Nhật Bản và Ban biên tập Tạp chí quốc tế: Reproduction and Development, Japan.
Hợp tác với Ấn Độ: Viện Miễn dịch New Delhi (GS. Tawa): Chuyển gen động vật và Bệnh vi rút tằm.