Tin sinh học

Tên phòng: Tin sinh học
Địa chỉ:
Phòng 202 nhà A10; Phòng 207 nhà B4

 Trưởng phòng: TS. Bùi Văn Ngọc
Điện thoại:
024 3756 82 86       Fax: 024 3756 82 86   E-mail: bui@ibt.ac.vn

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ giải mã trình tự, đặc biệt là công nghệ giải mã hệ gen thế hệ mới (next generation sequencing technologies - NGS) đã cho phép chúng ta giải mã một lượng lớn các trình tự cũng như cả hệ gen trong một khoảng thời gian ngắn với chi phí thấp. Một trong các ví dụ điển hình là dự án giải mã 1000 hệ gen người trên khắp thế giới (www.1000genomes.org). Với công nghệ NGS, trình tự toàn bộ hệ gen, whole genome sequence (WGS), của một loài có thể được đọc trong thời gian ngắn tại các phòng thí nghiệm được cấp kinh phí vừa phải. Trình tự bộ gene vi khuẩn hay virus có thể được đọc dễ dàng với các thiết bị có công suất nhỏ khoảng 6 -10 Gbases. Ngoài ra, NGS là một công cụ mạnh nhất để phát hiện được các tác nhân gây bệnh, các đột biến gen. Chính vì vậy, đọc trình tự thế hệ mới là một công cụ không thể thiếu được trong phát hiện và định lượng các đột biến trong ung thư, trong bệnh di truyền….

Trong những năm gần đây, nhờ vào các thiết bị giải trình tự NGS, hàng loạt các dự án giải mã hệ gen trong nước được thực hiện ví dụ như dự án xây dựng bản đồ gen người cho 54 dân tộc Việt Nam do viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khởi xướng và thành lập Viện hệ gen học vào năm 2012. Bên cạnh đó, có những dự án nhỏ hơn như là dự án giải mã hệ phiên mã transcriptome của tôm sú, dự án giải mã hệ gen vi tảo, dự án giải mã toàn bộ hệ gen của các loài vi sinh vật trong ruột mối với kỹ thuật Metagenomics do Viện Công nghệ sinh học chủ trì. Tất cả các dự án giải mã hệ gen đều có chung các giai đoạn chuẩn bị mẫu, giải mã toàn bộ hệ gen bằng thiết bị NGS, lắp ráp hệ gen, chú giải hệ gen và xây dựng cơ sở dữ liệu ngân hàng hệ gen để làm cơ sở tham chiếu để tiến hành các phân tích di truyền như dò tìm đột biến gen, cải thiện năng suất cây trồng, cải thiện khả năng kháng bệnh ở vật nuôi, cây trồng.

Phòng tin sinh học được thành lập với mong muốn giải các bài toán tin sinh học hiện hữu và từng bước đưa lĩnh vực nghiên cứu Tin sinh học còn mới mẻ ở Việt Nam đuổi kịp thế giới.