Phòng Công nghệ ADN Ứng dụng

  • Tên phòng: Phòng Công nghệ ADN Ứng dụng
  • Địa chỉ: Phòng 311, nhà A10
  • Trưởng phòng: PGS. TS. Phạm Bích Ngọc
  • Điện thoại: 024. 37910065      Fax: 024. 38363144    
  • E-mail: pbngoc@ibt.ac.vn

ĐÀO TẠO

Phòng đã và đang hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh, học viên cao học và thực tập sinh của Trường Đại học Khoa học tự nhiên và Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Học viện Quân y, Đại học Y Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội I, Đại học Thái Nguyên, Cục E17 (Tổng Cục 6, Bộ Công an), Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Từ Dũ, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật...

Hiện nay, Phòng đang tham gia hợp tác đào tạo 1 NCS với Đại học Paris 12 (Pháp). 
Cho đến nay, các cán bộ của Phòng đã tham gia hướng dẫn thành công 5 luận án tiến sỹ, 13 luận văn thạc sỹ, 5 luận văn DE (Chương trình hợp tác đào tạo sau đại học Việt Nam-CHLB Đức) và 38 luận văn, khóa luận tốt nghiệp đại học.

Các cán bộ của Phòng đã và đang tham gia giảng dạy một số môn học như: Sinh học phân tử, Công nghệ gen, Công nghệ gen Thực vật, Protein hạt, Các kỹ thuật sinh học hiện đại, An toàn sinh học, Công nghê sinh học nano, Biochip…cho các nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên. Phòng tham gia tổ chức các lớp huấn luyện đào tạo cho cán bộ nghiên cứu trong Viện về kỹ thuật sinh học phân tử, hướng dẫn sử dụng trong thiết bị của Phòng máy chung trước đâyvà Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen. Ngoài ra, PCNADNƯD còn mở các seminar chuyên đề, tham gia đào tạo và huấn luyện về các kỹ thuật này cho các cán bộ thuộc các trường, viện khác.
 
HỢP TÁC QUỐC TẾ
 
Phòng  CNADNƯD duy trì tốt quan hệ hợp tác khoa học với một số phòng thí nghiệm của CHLB Đức, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Bỉ, Australia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thailand… Hàng năm, một số cán bộ của phòng được mời làm việc hoặc thực tập một thời gian tại các phòng thí nghiệm nước ngoài. Trong thời gian từ 1995 đến 2008, Tổ và Phòng CNADNƯD đã đón tiếp và trao đổi khả năng hợp tác với nhiều đoàn khoa học nước ngoài. Các cán bộ của Phòng đã và đang tham gia một số dự án hợp tác của Viện CNSH với CHLB Đức, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Pháp.