Sản phẩm và Dịch vụ

Danh mục các sản phẩm KH và CN đã nghiệm thu và đưa vào ứng dụng:

(đăng ký NHHH số: 116695 ngày 01/03/2007  QĐ số: 27263/QĐ-SHTT ngày 23/12/2008)

 • Bộ xét nghiệm virus gây hội chứng đốm trắng ở tôm (WSSV/qPCR kit) 
 • Bộ xét nghiệm virus gây hoại tử dưới vỏ và hoại huyết ở tôm (IHHNV/qPCR kit)
 • Bộ xét nghiệm virus gây hội chứng đầu vàng ở tôm (YHV/qRT/PCR kit)
 • Bộ xét nghiệm virus taura gây hội chứng taura ở tôm (TSV/qRT-PCR kit)
 • Bộ xét nghiệm virus gây viêm màng não và võng mạc ở cá biển (VNN/qRT-PCR kit)
 • Bộ xét nghiệm Irido virus gây bệnh ở cá biển (Irido/qPCR kit)
 • Bộ xét nghiệm virus koi gây bệnh ở cá chép và cá cảnh (KHV/qPCR kit)
 • Bộ xét nghiệm virus gây bệnh ở ở các loại cá thuộc họ cá chép (SVCV/qRT-PCR kit)
 • Bộ kít PCR định danh vi khuẩn Edwardsiella sp. (EDW/PCR kit)
 • Bộ kít PCR định danh vi khuẩn V. parahaemolyticus (VPA/qPCR kit)
 • Bộ kít PCR định danh vi khuẩn V. harveyi (VHA/qPCR kit)
 • Bộ kít PCR định danh vi khuẩn V.anguillarum (VAN/qPCR kit)

Danh mục dịch vụ:

 •  Dịch vụ xét nghiệm bệnh nguy hiểm thường gặp ở động vật thủy sản, xác định hoạt tính enzyme hóa, thành phần dinh dưỡng trong thức ăn, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản.
 • Ngân hàng lạnh tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh sản và phôi các loài động vật. Công nghệ cấy phôi động vật. Nuôi thành thục, thụ tinh ống nghiệm các loài trâu, bò, dê, lợn…. 
 • Vi phẫu thuật phôi  cho chẩn đoán sớm, xác định giới tính. Nhân bản vô tính, ứng dụng trong bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tế bào gốc.