Công trình khoa học

Đề tài cấp Nhà nước

 • Quỹ phát triển khoa học và Công nghệ quốc gia (NAFOSTED) (2012-2013): Tách dòng, biểu hiện D-amino acid oxidase, glutaryl-7-ACA acylase và nâng cao hiệu suất xúc tác bằng cố định enzym trên vật liệu nano.
 • Chương trình Nghiên cứu KHCN trọng điểm Quốc gia phát triển công nghiệp Hóa dược đến năm 2020 (2012-2014):Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất vancomycin hydrochlorid công suất 1kg/ mẻ.
 • 08.10/CNSHCB (2010-2011): Nghiên cứu công nghệ sản xuất enzym chitinase và chitosanase tái tổ hợp
 • CNHD.ĐT.004/08-11(2008-2011):Nghiên cứu điều chế hai enzym D-amino acid oxydase (DAAO) và glutaryl-7ACA acylase (GL-7ACA) bằng các chủng vi sinh vật tái tổ hợp kết hợp ứng dụng công nghệ nano để chuyển hóa cephalosporin C (CPC) thành 7-amino-cephalosporanic acid (7-ACA) với hiệu suất cao và nghiên cứu nâng cao hiệu suất sinh tổng hợp CPC
 • 07.08/CNSHCB (2008-2010): Nghiên cứu công nghệ sản xuất enzym lignin peroxidase và laccase từ vi sinh vật tái tổ hợp để ứng dụng trong công nghiệp sản xuất giấy.
 • 08.08/CNSHCB (2008-2010): Nghiên cứu công nghệ sản xuất enzym proteaza và enzym lipaza từ chủng vi sinh vật tái tổ hợp để ứng dụng trong công nghiệp thuộc da và sản xuất chất tẩy rửa

Đề tài NCCB

 • Nghiên cứu vi sinh vật có khả năng phân giải lignin (2006-2008)
 • Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật có khả năng tổng hợp các chất kháng sinh từ một số vùng biển của Việt Nam”(2006-2008)
 • Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn khử sunphat (SRB) có hoạt tính xellulaza ứng dụng trong xử lý rác thải (2003-2005)
 • Nghiên cứu xây dựng bộ sưu tập giống vi sinh vật biển có hoạt tính sinh học từ đất ngập mặn ven bờ biển Việt Nam (2004-2005)
 • Nghiên cứu vi khuẩn biển ưa kiềm sinh enzym kiềm (2004-2005)
 • Nghiên cứu hệ vi sinh vật trong các sản phẩm lên men truyền thống (2002-2004)
 • Tuyển chọn các chủng vi khuẩn ưa mặn có hoạt tính sinh học (enzym, kháng sinh) từ đất ngập mặn ven bờ biển Bắc Việt Nam (2001-2003)
 • Tuyển chọn các chủng xạ khuẩn, nấm mốc ưa kiềm, ưa mặn có hoạt tính sinh học (enzym, kháng sinh) từ đất ngập mặn ven bờ biển miền Bắc Việt Nam (2001-2003)
 • Nghiên cứu phân lập các chủng vi sinh vật sử dụng trong các sản phẩm lên men truyền thống (1999-2000).
 • Nghiên cứu, phân lập và tuyển chọn vi sinh vật ưa nhiệt có khả năng sinh enzym xenlulaza và proteaza chịu nhiệt (1999-2000).
 • Nghiên cứu vi sinh vật ưa kiềm sinh enzim chịu nhiệt, chịu kiềm phân lập ở Việt Nam (1997-1998).
 • Tuyển chọn vi sinh vật ưa nhiệt có khả năng sinh enzym và kháng sinh chịu nhiệt phân lập ở Việt Nam (1995-1996).

 Đề tài cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 • Nghiên cứu tuyển chọn các chất có hoạt tính kháng sinh mới dùng cho mục đích y dược từ vi sinh vật biển Việt Nam”  (2011-2012),
 • Nghiên cứu hoàn thiện quy trình chuyển hóa sinh học phytosterol thành androstenedione trong hệ thống lên men quy mô 5-10 lit (2009-2010)
 • Nghiên cứu xây dựng qui trình lên men sản xuất kháng sinh vancomyxin (2005-2006)
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của sự ô nhiễm môi trường sinh thái do các hoạt động nuôi trồng thủy sản lên đa dạng sinh vật vùng đất ngập nước ven bờ Vịnh Bắc Bộ (2004-2005).
 • Nghiên cứu công nghệ lên men sản xuất enzym penixillin G axylaza  (P-G axylaza) từ Escherichia coli (2001-2002)
 • Nghiên cứu công nghệ sản xuất các chế phẩm vi sinh bằng phương pháp lên men (1999-2000)
 • Nghiên cứu sản xuất kháng sinh chống nấm gây bệnh thối cổ rễ.

 Các đề tài cấp cơ sở

 • Nghiên cứu xử lý rơm rạ nhằm phá cấu trúc lignocellulose bằng phương pháp hóa lý và sinh học Nghiên cứu biện pháp CNSH nhằm nâng cao trữ lượng đường trên cây mía (2008).
 • Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu điều kiện lên men các chủng vi sinh vật sinh xylanase (2009).
 • Nghiên cứu lên men sinh tổng hợp enzym glutaryl-7-ACA acylase từ chủng Pseudomonas stutzeri 1443 (2007-2008),
 • Nghiên cứu lên men sản xuất D-AAO và Glutaryl–ACA để điều chế 7-ACA từ cephalosporin C (2007-2008),
 • Tách dòng và biểu hiện gen mã hóa D amino acid oxidase (DAAO) từ chủng nấm men Trigonopsis variabilis trong E. coli”, (2007-2008).
 • Nghiên cứu tối ưu điều kiện lên men và môi trường sản xuất kháng sinh vancomyxin từ chủng Streptomyces orientalis (2004),
 • Nghiên cứu sản xuất proteaza kiềm từ vi khuẩn ưa mặn bằng phương pháp lên men có bổ sung cơ chất (fed-batch) (2004).


Các đề tài nhánh

 • Nghiên cứu và hoàn thiện công nghệ lên men chủng vi sinh tạo Interleukin-2 tái tổ hợp quy mô 5, 14 lit, Viện Công nghệ sinh học (2005- 2006),
 • Sinh tổng hợp điều chế Cephalosporin C  và Sinh tổng hợp cephalosporin acylase”, Tổng Công ty Dược Việt Nam, (2001-2005).
 • Nghiên cứu điều chế 6-APA, Tổng Công ty Dược Việt Nam, (1999-2000).
 • Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sản xuất thuốc trừ sâu bệnh bằng các chế phẩm vi khuẩn và nấm, Viện Bảo vệ thực Vật, Bộ NN và PT Nông thôn.