Sản phẩm - Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ nuôi cấy các dòng tế bào động vật in vitro theo yêu cầu.

Cung cấp các các dòng tế bào lai hybrid hoặc kháng thể đơn dòng ở dạng dịch nổi, dịch báng và tinh sạch theo yêu cầu dịch vụ.

Tổ hiện cung cấp các phép thử sinh học in vitro gồm:

  • Thử độc tế bào (trên 10 dòng tế bào ung thư chuẩn có nguồn gốc từ Ngân hàng Tế bào Hoa Kỳ ATCC và các dòng đích theo yêu cầu dịch vụ) tìm kiếm các hoạt chất có khả năng chữa trị ung thư.
  • Cảm ứng/Kích hoạt enzyme quinone reductase tìm kiếm các hoạt chất khử độc cho cơ thể phòng chống ung thư
  • Cảm ứng/kích hoạt enzyme caspase-3 tìm kiếm các hoạt chất có khả năng đưa tế bào ung thư vào quá trình tự chết apoptosis
  •  Ức chế enzyme aromatase tìm kiếm các hoạt chất có khả năng ức chế sự phát triển của các loại tế bào ung thư phụ thuộc estrogen
  • Biệt hoá tế bào ung thư HL60
  •  Chống oxi hoá trên tế bào gan chuột phân lập trực tiếp để phát hiện các hoạt chất có khả năng chống oxi hoá.

Cung cấp các thử nghiệm sinh học trên động vật gồm:

  • Tìm hiểu độ độc cấp và bán trường diễn của hoạt chất tiềm năng trên chuột và thỏ.
  • Tìm hiểu khả năng phòng, chữa ung thư trên mô hình chuột được gây u thực nghiệm bằng tế bào ung thư hoặc bằng hoá chất