Công trình khoa học

1. Đề tài thuộc chương trình trọng điểm cấp nhà nước KC và đề tài KHCN cấp nhà nước

1.1. "Nghiên cứu sản xuất symbiotic từ vi khuẩn sinh bào tử và cám gạo"; KC04.TN01/11-15; chủ trì; 2011-2012.

1.2. "Nghiên cứu tạo chủng Bacillus tái tổ hợp sinh pectinase sản lượng cao ứng dụng trong công nghiệp xử lý vải bông"; KC04.TN06/11-15; chủ trì; 2011-2012.

1.3. "Sản xuất nhiên liệu sinh học (ethanol) từ phế thải nông nghiệp (rơm, rạ) chứa cellulose, hemicelluloses"; Nhiệm vụ nghị định thư với Liên Bang Nga, Bộ KH và CN; tham gia; 2009-2011

2. Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực công nghiệp chế biến

2.1. "Nghiên cứu ứng dụng enzyme tạo nanochitin để sản xuất biosorbet sử dụng trong công nghiệp dược"; Bộ Công Thương; Chủ trì, 2011-2013

3. Chương trình Thủy sản, bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

3.1. "Nghiên cứu ứng dụng CNSH để sản xuất thử nghiệm Chondroitin sulfate từ nguyên liệu thủy sản"; Bộ NNPTNT, tham gia, 2008-2010

3.2. "Nghiên cứu ứng dụng CNSH tận dụng bã thải Agar từ sản xuất Agar phục vụ sản xuất thức ăn bổ sung chăn nuôi", Bộ NNPTNT, tham gia, 2008-2010

"Nghiên cứu bệnh ấu trùng túi (sacbrood) trên ong ngoại (Apis mellifera) và biện pháp phòng trừ tổng hợp"; cấp Bộ NN và PTNT; tham gia; 2011-2013

Xem tiếp...