Kết quả thi tuyển viên chức 2016

Tổng hợp kết quả chấm thi và tuyển dụng viên chức Viện Công nghệ sinh học năm 2016

Xem tại đây