Thông báo kế hoạch thi tuyển viên chức 2016

Viện Công nghệ sinh học thông báo về việc Danh sách thí sinh, kế hoạch xét tuyển đặc cách và thi tuyển trong tuyển dụng viên chức 2016.

Thông tin danh sách thí sinh và lịch xét tuyển xem chi tiết tại đây