Thông báo: danh sách thí sinh thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2012

Thông báo về việc danh sách thí sinh  và ngày thi tuyển viên chức 2012 (đợt 2 xét tuyển)

pdf Thông tin chi tiết xem tại đây