Thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức năm 2012

Hội đồng thi tuyển viên chức Viện công nghệ sinh học năm 2012 thông báo kết quả thi tuyển
Ngạch: Nghiên cứu viên

pdf kquaXem tại đây: