Thông báo Chương trình đào tạo của Dự án Swap and Transfer

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có gửi Công văn số 2266/VHL-HTQT ngày 04/12/2013 giới thiệu về chương trình đào tạo của Dự án Swap and Transfer.

Dự án Swap and Transfer (tiếp theo Dự án One More Step) do Ủy ban châu Âu tài trợ, thông qua Điều phối viên là Đại học Trento, Italy cấp học bổng cho các chương trình đào tạo (đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, sau tiến sĩ).

Xem tiếp...

20-08-2013 - Mẫu biên bản và Phiếu nhận xét đánh giá cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Nhà nước

Hội đồng khoa học công nghệ đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở, Viện Công nghệ sinh học đề nghị các đề tài khi thực hiện nghiệm thu Qui trình Khoa học Công nghệ dùng đúng các biểu mẫu sau:

Xem tiếp...