NCS. Trịnh Thị Hương bảo vệ luận án Tiến sĩ Sinh học Phiên chính thức

Trân trọng kính mời bạn bè và đồng nghiệp quan tâm đến dự buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ Sinh học Phiên chính thức của NCS. Trịnh Thị Hương:

  • Tên Luận án:  "Nghiên cứu chuyển gen tạo rễ tơ Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) làm vật liệu cho nuôi cấy sinh khối"
  • Thời gian: 8 giờ 30, ngày 21 tháng 4 năm 2017 (Thứ 6)
  • Địa điểm: Phòng họp 120, nhà A10 - Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Viện Công nghệ sinh học.