NCS. Ngô Văn Quang bảo vệ luận án tiến sĩ phiên chính thức

  • Tên Luận án: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học các loài Hải miên Dysidea cinerea, Haliclona subarmigera Petrosia nigricans
  • Chuyên ngành: Hóa sinh học Mã số: 62 42 01 16
  • Nghiên cứu sinh: Ngô Văn Quang
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phan Văn Kiệm, Viện Hóa sinh Biển 

PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Phương, Viện Công nghệ sinh học

  • Thời gian: 8 giờ 30, ngày 11 tháng 01 năm 2017 (Thứ 4)
  • Địa điểm: Phòng họp 120, Tầng 1, Nhà A10 - Viện Công nghệ sinh học

Trân trọng kính mời bạn bè và đồng nghiệp quan tâm đến dự.