NCS. Huỳnh Hoàng Như Khánh bảo vệ luận án Tiến sĩ sinh học phiên chính thức

Viện Công nghệ sinh học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Sinh học Phiên chính thức cho nghiên cứu sinh Huỳnh Hoàng Như Khánh với đề tài Luận án "Nghiên cứu sàng lọc và đặc tính của O-glycoside hydrolase từ động vật không xương biển Việt Nam"

Thời gian:   8 giờ 30, ngày   02  tháng 12  năm 2016 (Thứ 6)

Địa điểm:       Phòng họp 120, nhà A10 - Viện Công nghệ sinh học

               18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Xin trân trọng kính mời bạn bè và đồng nghiệp quan tâm tới dự.