NCS. Đào Thị Sen bảo vệ luận án tiến sĩ phiên chính thức

Trân trọng kính mời bạn bè và đồng nghiệp quan tâm tới dự buổi bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh Đào Thị Sen với đề tài Luận án "Nghiên cứu biểu hiện gen GP5 của virus gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS) trên tế bào thuốc lá và hạt đậu tương"

Thời gian: 8 giờ 30, ngày 28 tháng 4 năm 2017 (Thứ 6)

Địa điểm: Phòng họp 120, nhà A10 - Viện Công nghệ sinh học 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Viện Công nghệ sinh học.

NCS. Trịnh Thị Hương bảo vệ luận án Tiến sĩ Sinh học Phiên chính thức

Trân trọng kính mời bạn bè và đồng nghiệp quan tâm đến dự buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ Sinh học Phiên chính thức của NCS. Trịnh Thị Hương:

  • Tên Luận án:  "Nghiên cứu chuyển gen tạo rễ tơ Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) làm vật liệu cho nuôi cấy sinh khối"
  • Thời gian: 8 giờ 30, ngày 21 tháng 4 năm 2017 (Thứ 6)
  • Địa điểm: Phòng họp 120, nhà A10 - Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Viện Công nghệ sinh học.

Thông tin luân án NCS. Lưu Thị Tâm

  • Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu đặc điểm sinh học và tạo sinh khối giàu astaxanthin của loài vi tảo lục Haematococcus pluvialis Flotow nhằm ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản"
  • Chuyên ngành: Hóa sinh học Mã số: 62 42 01 16
  • Họ và tên Nghiên cứu sinh: Lưu Thị Tâm
  • Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Đặng Diễm Hồng
  • Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Lần đầu tiên nghiên cứu có hệ thống về đặc điểm sinh học và tạo sinh khối giàu astaxanthin của vi tảo lục Haematococcus pluvialis Flotow HB nguồn gốc Việt Nam đạt mật độ 4,02 x 106 TB/mL và 48,8 mg astaxanthin/g sinh khối khô.

2. Bước đầu thử nghiệm hiệu quả việc sử dụng sinh khối của chủng H. pluvialis HB giàu astaxanthin bổ sung vào thức ăn cho cá hồi Vân và cá Koi Nhật ở Việt Nam.