Thông tin luận án NCS Nguyễn Phương Hoa

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tạo hạt giả virus Lở mồm long móng type O trong hệ biểu hiện Baculovirus tế bào côn trùng định hướng sản xuất vaccine
Chuyên ngành: Hóa sinh học Mã số: 9 42 01 06
Họ và tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Phương Hoa
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Cúc- Viện Hóa sinh biển
                                                   PGS. TS. TS. Đinh Duy Kháng -Viện Công nghệ sinh học
Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
    1. Đã phân lập, thiết kế được các cấu trúc gen VP0 và VP1-2A-VP3 mã hóa protein vỏ từ virus LMLM type O ở Việt Nam và biểu hiện tạo được VLP-LMMM trong tế bào côn trùng Sf9. Đã tách chiết, tinh chế được VLP-LMMM của virus LMLM type O với hàm lượng 0.32 µg/mL đã tinh chế. Kiểm tra sự tạo các hạt giả virus bằng kính hiển vi điện tử.
    2. Đã đánh giá được khả năng gây đáp ứng miễn dịch của VLP-LMLM thành côngtrên động vật thí nghiệm (Chuột, Bê). Chuột là 400 ng và bê 28,8 µg/liều thì PI > 50 % (60 % số chuột thí nghiệm). Đã thử nghiệm VLP-LMLM đánh giá hiệu giá kháng thể của huyết thanh thu nhận được ở nồng độ 28,8 µg/liều cho thấy, lượng kháng thể trong huyết thanh bê cao nhất là với hiệu giá kháng thể 1/256 và thấp nhất là bê số 20 với hiệu giá kháng thể 1/32.

Giấy mời tham dự Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ Sinh học Phiên chính thức NCS Nguyễn Thị Thu Hằng

Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ sinh học cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hằng với đề tài Luận án "Nghiên cứu tạo chủng virus tái tổ hợp làm vaccine phòng chống cúm A/H5N1 bằng kỹ thuật di truyền ngược". Thuộc chuyên ngành: Di truyền học, mã số: 9420121

Thời gian: 09 giờ 00 ngày 15 tháng 01 năm 2020

Địa điểm: Phòng họp 120, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học,

18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự

Thông tin luận án NCS Lê Thị Thủy

Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu tạo kháng nguyên tái tổ hợp của virus gây bệnh cúm A/H7N9 bằng phương pháp biểu hiện tạm thời trong cây thuốc lá (Nicotiana Benthamiana) thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens".

Chuyên ngành: Sinh lý học thực vật Mã số: 9 42 01 12

Họ và tên Nghiên cứu sinh: Lê Thị Thủy

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Bích Ngọc và PGS.TS. Chu Hoàng Hà

Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Đã biểu hiện thành công protein pCB301/HA trimeric_ELP, pCB301/HA trimeric, pCB301/HA trimeric-IgMFc trong lá cây thuốc lá bằng phương pháp biểu hiện tạm thời thông qua Agrobacterrium tumefaciens.
- Đã xác định được đặc điểm cấu trúc của phức hệ protein HApII tinh sạch khi kết hợp với hạt Nano kim cương bằng phương pháp đo kích thước và Zeta potential và phương pháp soi kính hiển vi điện tử.
- Đã đánh giá được đặc tính sinh học của kháng nguyên HapII và phức hệ HApII:ND thông qua phản ứng ngưng kết hồng cầu.
- Đã đánh giá được kháng nguyên HApII và HApII:ND (1:12) đều có tính sinh miễn dịch ở chuột trong đó HApII:ND (1:12) có khả năng kích thích đáp ứng miễn dịch mạnh hơn HApII .