Chương trình đào tạo của dự án Swap and Transfer 2015

Chương trình đào tạo đại học, thạc sỹ, tiến sỹ và sau tiến sỹ lần 2 của Dự án Swap and Transfer (SAT) do Ủy ban châu âu tài trợ bắt đầu nhận hồ sơ từ 01/01/2015 - 31/01/2015

Thông tin chi tiết xem tại: http://www.swap-transfer.eu/call-2014.html 

Các cán bộ tham gia đăng ký online và gửi 01 bộ hồ sơ về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ban hợp tác quốc tế) để sơ tuyển.

Thông tin chi tiết liên hệ Nguyễn Thúy Dung, chuyên viện Ban hợp tác quốc tế

Điện thoại: 04 3756 1786 / Email: thuydung18@gmail.com

Học bổng AAAS (Hoa Kỳ) dành cho nhà nghiên cứu đến từ các nước ASEAN

Chương trinh dự kiến cấp 16 xuất học bổng cho các nhà nhiên cứu thuộc các nước ASEAN, tập trung vào các lĩnh vực: đa dạng sinh học, năng lượng, thủy sản và quản lý vùng ven biển.

Thông tin chi tiết xem tại đây