Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Đoàn Thị Thanh Hương, Nguyễn Bá Hiên, Trần Xuân Hạnh, Lê Thanh Hòa

Đơn vị: Phòng Miễn dịch học

Đăng tại: Tạp chí Công nghệ Sinh học,

Tập,(số),trang: 9(1): 37-45.

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 1280
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014