Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Lê Thanh Hòa Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Hoàng Văn Mạnh, Hoàng Thị Minh Châu, Nguyễn Thị Hoài An và Vũ Thị Minh Thục

Đơn vị: Phòng Miễn dịch học

Đăng tại: Tạp chí Y học Việt Nam,

Tập,(số),trang: 356(1):36-43.

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1364
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014