Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Ngô Đình Bính, Nguyễn Đình Tuấn, Trịnh Thị Thu Hà,

Đơn vị: Phòng Di truyền vi sinh vật

Đăng tại: Tạp chí Khoa học và Công nghệ.

Tập,(số),trang: 47, 5, 45 – 53.

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1478
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014