Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Thế Trang, Trần Thanh Thủy, Lê Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thị Hồng Hà, Lê Anh Thư.

Đơn vị: Phòng Vật liệu sinh học

Đăng tại: Báo cáo khoa học Hội nghị CNSH toàn quốc 2013.

Tập,(số),trang: Quyển 2: 607-611.

Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 1265
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014