Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Thị Đà, Hoa Thị Minh Tú , Lê Thanh Bình.

Đơn vị: Phòng Vật liệu sinh học

Đăng tại: Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Tập,(số),trang: 49(6): 15-23.

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 1242
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014