Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Thế Trang, Trần Đình Mấn, Phạm Thanh Hà.

Đơn vị: Phòng Vật liệu sinh học

Đăng tại: Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Tập,(số),trang: 49(1): 111-118.

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 1270
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014