Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Hoa Thị Minh Tú, Nguyễn La Anh, Lê Thanh Bình.

Đơn vị: Phòng Vật liệu sinh học

Đăng tại: Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Tập,(số),trang: 51(4): 291-300.

Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 1451
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014