Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Trịnh Thị Hương, Hồ Thanh Tâm, Hà Thị Mỹ Ngân, Ngô Thanh Tài, Nguyễn Phúc Huy, Hoàng Xuân Chiến, Nguyễn Bá Nam, Vũ Quốc Luận, Vũ Thị Hiền, Nguyễn Thị Thúy Hường, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà, Dương Tấn Nhựt

Đơn vị: Phòng Công nghệ tế bào thực vật

Đăng tại: Tạp Chí Công nghệ sinh học

Tập,(số),trang: 10(4A): 877-886.

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1162
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014