Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Đặng Thị Hương, Lê Văn Sơn, Lâm Đại Nhân, Lê Trần Bình, Chu Hoàng Hà

Đơn vị: Phòng Công nghệ tế bào thực vật

Đăng tại: Tạp chí Công nghệ sinh học

Tập,(số),trang: 8(4): 1811-1819.

Số ISBN:

Năm: 2010Số lần xem: 1500
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014