Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Hà Thị Tâm Tiến, Nguyễn Thị Nương, Đỗ Thị Tuyên, Quyền Đình Thi .

Đơn vị: Phòng Công nghệ sinh học Enzyme

Đăng tại: Tạp chí y học Việt Nam

Tập,(số),trang: 2:71-76.

Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 1305
Ngày cập nhật: Thứ tư, 29 Tháng 10 2014