Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Thúy Se-Eun Choe, Seung-Won Kang, Đỗ Võ Anh Khoa.

Đơn vị: Phòng Công nghệ gen động vật

Đăng tại: Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ,

Tập,(số),trang: 25(2013): 109-113.

Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 1221
Ngày cập nhật: Thứ hai, 10 Tháng 11 2014