Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Thúy Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Văn Cường, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Giang Sơn, Đỗ Võ Anh Khoa.

Đơn vị: Phòng Công nghệ gen động vật

Đăng tại: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2013, Hà Nội 27/9/2013.


Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 4203
Ngày cập nhật: Thứ hai, 10 Tháng 11 2014